โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน ปั่น วิ่ง ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อโรงพยาลในจังหวัดสกลนคร  18 อำเภอ 513 กิโลเมตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

รวมระยะทางในการ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิดทั่วจังหวัดสกลนคร 513 กิโลเมตร

รวมยอดบริจาคทั้งหมด

3
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร

      ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่าง ต้องทำให้มันดีที่สุด เหมือนนักกีฬา ถ้ามีรองเท้าดีสนามซ้อมดี ก็เก่ง คุณหมอก็เหมือนกัน ถ้ามีเครื่องมือดีๆ ท่านก็มีความสุขในการรักษา 

ก้อง ห้วยไร่

ช่องทางบริจาค

ช่องทางในการบริกาค โครงการ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับก้อง ห้วยไร่ ดังนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


ชื่อบัญชี :  สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
เลขที่ :  412-312704-5


ชื่อบัญชี :  สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
เลขที่ :  316-471579-3

โอนเงินแล้วแต่ศรัทธา เพื่อร่วม ทำบุญอันยิ่งใหญ่ ในการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร

ผู้สนับสนุนโครงการ