โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ 513 กิโลเมตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  เป็นโครงการสร้างสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย โดยการวิ่ง เดิน ปั่น และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วจังหวัดสกลนคร ร่วมให้กำลังใจ และร่วมบริจาคเงินได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อทุกๆ  เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=jvd1bQvVDoU

      ก้อง ห้วยไร่ และชาวสกลนคร ชวนร่วมโครงการ “สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด” จังหวัดสกลนคร เพื่อหาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ทั้ง ๑๙ แห่งในจังหวัดสกลนคร

       โครงการจะมีจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคได้ตลอดเส้นทาง โดยก้อง ห้วยไร่ พร้อมกลุ่มเพื่อนศิลปินจะ เดิน วิ่ง ปั่น ไปทั้ง ๑๘ อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕๑๓ กิโลเมตร โดยเส้นทางการวิ่งมีดังนี้

วันเวลาในการวิ่ง

        1) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
      2) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มจากบริเวณวัด ใกล้ตลาดสดอำเภอโคกศรีสุพรรณ เวลา๐๖.๐๐น.
ไปอำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอวาริชภูมิ 
    3) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
ไปอำเภอส่องดาว และอำเภอสว่างแดนดิน 
     4) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น. ขบวนจักรยานปั่นไปที่จุดรวมพล ณ หนองทุ่งมน
อ.เจริญศิลป์เริ่มออกวิ่ง เวลา06.00น. ไปอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย และอำเภอวานรนิวาส
     5) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มจากบริเวณปั๊ม ปตท.อำเภอวานรนิวาส เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปอำเภอ พังโคน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมืองสกลนคร บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ช่องทางบริจาคมีดังนี้
๑. โอนเงินบริจาคได้ที่บัญชีชื่อ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๔๑๒-๓๑๒-๗๐๔-๕
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๓๑๖-๔๗๑-๕๗๙-๓
หรือบริจาคผ่าน QR Code 
๒. บริจาคที่งานการเงินของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในสกลนคร
-บริจาค 10,000-49,999 บาท ได้รับเกียรติบัตร พร้อมกรอบ
-บริจาค 50,000-99,999 บาท ได้รับโล่เงิน
-บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป ได้รับโล่ทอง

๒. ซื้อเสื้อกิจกรรม ราคาตัวละ 200 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร 042-711157 ต่อ 1301-2 หรือ คุณอารีรัตน์0819747350 หรือ คุณเพ็ญจิต0818721848หรือ คุณปรางค์ทิพย์0864523311 หรือ FB: ตู่ ปรางค์ทิพย์
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
-โรงพยาบาลทุกแห่ง
-ชมรมจักรยานสกลนคร (ร้านชัยสกรีน 0817689975)

3. ซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศล สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
-ราคาโต๊ะละ 2,000 บาท (1 โต๊ะนั่งได้ 8 ท่าน มีบริการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
-ราคาบัตรสำหรับ 1 ท่าน ราคา 20 บาทเข้าชมคอนเสิร์ต

แผนที่เส้นทาง