ผู้สนับสนุนโครงการ

      โครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด  เป็นโครงการแบบบูรณาการระว่าง ศิลปิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมมือร่วมใจทำโครงการนี้ขี้นเพื่อร่วมแรง และรวมพลัง ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วจังหวัดสกลนคร โดยศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ จะทำกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ทั่วจังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ 513 กิโลเมตร และที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้สนับสนุนโครงการมีรายละเอียดดังนี้

เดิน ปั่น วิ่ง ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด