วิธีการบริกาคเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


ชื่อบัญชี :  สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
เลขที่ :  412-312704-5


ชื่อบัญชี :  สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด
เลขที่ :  316-471579-3

โอนเงินแล้วแต่ศรัทธา เพื่อร่วม ทำบุญอันยิ่งใหญ่ ในการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร